Комуна Горцея

Комуна Гоцея се намира в югозападната част на Румъния и в южната част на Олтения. Тя се пресича от река Деснацу и е част от румънската равнина, по-точно от равнината Бъйлещ или равнината Деснациуи. Общината се намира в южната част на област Долж, на около 8 километра от Дунав и на 60 километра от Крайова.

Комуната се състои от три села - Гоцея Мика, Гоцея Маре и Поповичени, които се обединиха през 1968 г., за да формират сегашната комуна. Първото документално свидетелство за Гоцея датира от 1575.

Според преброяването през 2011 г. населението на Гоцея паднало до 2 760 жители, в сравнение с предишното преброяване през 2002 г., когато има 3 134 жители. Повечето от жителите са румънци (98,04%). За 1,85% от населението е етнически неизвестно. От религиозна гледна точка повечето от жителите са православни (97,43%). За 1,85% от населението не е известно членството във вероизповедания.

  • Total Visitors: 47209