Комуна Валея Станчоуле

Комуна Валея Станчоуле има 6 400 жители, 2,370 домакинства и 2 750 жилища. Селището има две села: Валея Станчоуле и Хорезу Поенари, но според кмета Александру Влад всъщност има пет: Валея Станчоуле, Хорезу Поенари, Тугурещи, Бърза и Грекещи.  

Комуната е основана с Административен закон от 31 март 1864 г., отменен през 1912 г., възстановен през 1921 г., отново отменен през 1950 г., за да бъде възстановен през 1968 г. Тя е била част от Юлия де Хосе (1864-1887), Балта 1887) - 1912 г. и Гангиова (1921 - 1950 г.). В старите документи се споменава, че местността се намира в южната част на Долж, в източната част на Белестишката равнина при нейния контакт с равнината Романити. Името на общината е от Пахарникул Станци, син на Строй, боляр, който около 1700 г. има свое имение на левия бряг на Джиу. Впоследствие селото се премества от левия бряг на десния на Джиу.

  • Total Visitors: 47294