Информационни материали за няколко вида природни и битови бедствия

01.11.2021 Сдружение Василиада разработи набор от информационни материали за няколко вида природни и битови бедствия, които бяха публикувани на 01.11.2021 г., както и информация за това как семействата могат да поддържат домовете си. За направата на промоционалните материали е използван опитът на Проект „CODE – Общностен отпор на бедствени събития“, които предоставят теоретични и практически възможности за придобиване на знания, умения, защита и самозащита при възможни рискове от бедствие.

  • Total Visitors: 47331