Изиграйте поведението си в случай на пожари

02.09.2021. Чрез проекта „FACTIS – Бъдете актьор за трансформирана, интегрирана и устойчива общност!“, с подкрепата на нашия партньор, World Vision Румъния, на 02.09.2021 г. беше поставена пиеса, предназначена да сенсибилизира общността и да научи какво да направи в случай на пожар.

  • Total Visitors: 47278