Демонстрация с участието на доброволци от Видин

14 септември 2018. Във Видин бе отбелязан професионалния празник на дирекция Пожарна безопасност и защита на населението с участието на служители на дирекцията, доброволците от доброволното формирование към община Видин и Младежки авариен екип към БЧК - Видин. Демонстации пред гражданите на Видин - пожар в сградата на общината, евакуация и спасяване на граждани.

  • Total Visitors: 47248