Асоциация Василиада Свободен младежки център

200381 Craiova, Jud. Dolj, Romania

20. Fratii Buzesti Str.

Тел/Факс + 40 251521040

office@AsociatiaVasiliada.ro

3700 Видин

ул. Академик Стефан Младенов 11, етаж 2

Тел/Факс 094 601983

info@fyc-vidin.org

Български червен кръст Червен кръст - Долж

1407 София

бул. Джеймс Баучър 76 

Тел/Факс 02 81 64 700 

secretariat@redcross.bg 

200152 Craiova, Jud. Dolj, Romania

N. Titulescu boulevard., bl.C3, 3

Тел. +40744 768 225, Факс +40251 413 338

crucearosie.dolj@gmail.com​

 

Контакт

  • Total Visitors: 52720