Јавни позив за младе у Србији

Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб из Ниша (http://www.oknis.org.rs/) обајвљује јавни позив за младе из Србије који желе да се пријаве за учешће у активностима у оквиру пројекта "Youth Riders" ("Млади јахачи"), кофинансиран од стране Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија. Уколико желите да учествујете, молимо вас да скинете приложено позивно писмо и попуните Апликациони формулар.

Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.