Истраживање на тему омладинских политика у Србији

Отворени клуб је у фебруару 2017. године спровео истраживање на тему омладинских политика и активизма младих у Србији и српско-бугарском пограничном региону. Истраживање је имало за циљ утврђивање тренутног стања, проблема и потреба младих у пограничном региону у области омладинских политика. Након израде заједничке методологије, идентификовани су испитаници, тј. доносиоци одлука на локалном нивоу који се баве питањима младих, представници локалне самоуправе, општина, канцеларија за младе, представници из омладинског сектора, локалних омладинских удружења која раде са младима и за младе, као и активни млади из читавог пограничног региона.

Истраживање се састојало из деск и теренског дела. Деск истраживање је обухватило анализу релевантних локалних, националних и ЕУ докумената из области омладинских политика, док је теренски део обухватио попуњавање упитника и интервјуисање са релевантним локалним представниицма, као и фокус групне дискусије са младима.

У истраживачком процесу укључени су испитаници са територије 7 пограничних управних округа (Борски, Зајечарски, Топлички, Нишавски, Пиротски, Јабланички и Пчињски), из 10 градова, односно општина (Бор, Зајечар, Књажевац, Алексинац, Ниш, Пирот, Прокупље, Лесковац, Врање и Бујановац).

Целокупно истраживање је спроведено у оквиру пројекта "Млади јахачи" ("Youth Riders") који реализује Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб из Ниша у партнерству са организацијом Free Youth Center из Видина, Бугарска као водећим партнером и Удружењем за локални развој Каменица, а кофинансира Европска унија преко Интеррег-ИПА Програма прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

Резултати спроведеног истраживања у српско-бугарском пограничном региону доступни су на сајту пројекта Youth Riders, у секцији "Документа".

Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је Друштво за развој деце и младих - Отворени клуб и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз Интеррег-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

AttachmentSize
PDF icon research_yr_serbia.sr_.pdf761.56 KB
PDF icon research_yr_bulgariasr.pdf622.23 KB