Новини

Youth Ride - публични дискусии в България

В периода 29 май - 02 юни 2017г. в градовете Видин, Монтана, Враца, Перник и Кюстендил се проведоха серия от публини дебати с представители на местните власти, младежки и работещи с младежи организации и институции относно младежката политика и активизъм. Основни участници в дискусията бяха също млади активисти (Youth Riders) от Република Сърбия.

Youth Ride - България

В периода 29.05. - 02.06.2017г. във Видин, Монтана, Враца, Перник и Кюстендил ще се проведат серия от публични дискусии по младежка политика с участие на група сръбски младежи, както следва:

Обучение на Youth Riders - Сърбия

27–30.04.2017 Второто обучение на младежки лидери от България и Сърбия по проект Youth Riders се състоя в Алексинац, Република Сърбия. По време на обучението младежите развиваха комуникативни умения, публична реч, работа с медии. Правеха симулации на провеждане на пресконференция и изявления за медиите.  

Обучение на Youth Riders - България

30.03 - 02.04.2017. Първото обучение на младежки лидери от България и Сърбия по проект Youth Riders се състоя в гр.Монтана. Присъстващите преминаха курс за запознаване с младежките политики на двете страни и подготовка на публични дискусии по тези въпроси, които ще се проведат с тяхно участие.

Конкурс за "Youth Riders""

Сдружение СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР (www.fyc-vidin.org) обявява конкурс за активни млади хора, желаещи да се включат в дейностите по проект „Youth Riders”, финансиран по програма INTERREG-IPA България – Сърбия. Моля, вижте приложените документи.

Изследване на младежките политики в България

Февруари, 2017. Завърши проучването на младежките политики и активизъм в целевия район на проекта, който от българска страна обхваща областите Видин, Монтана, Враца, София област, Перник и Кюстендил. В рамката на теренната работа бяха посетени 10 общини от изброените области, където бяха проведени интервюта с представители на местните власти, младежки структури и НПО. Резултатът от дейността е доклад, който може да бъде изтеглен от секция "Документи" на този сайт. 

Страници