Квалификационен курс за фасилитатори на обучения на младежки организации в сътрудничество с Европейските младежки центрове

12.07.2018 Този курс на обучение ще подпомогне качеството на учебните сесии, проведени от младежки организации в сътрудничество с Младежкия отдел на Съвета на Европа, чрез развиване на компетенциите на участниците да действат като фасилитатори въз основа на стандартите за качество на междукултурните дейности за неформално обучение.
Курсът се състои от следните етапи:
- септември: фаза на електронно обучение;
- 1-6 октомври 2018 г.: присъствен семинар, Европейски младежки център Будапеща;
- октомври-декември: фаза на електронно обучение, оценка.
Курсът е предназначен за доброволци или членове на екипа на младежки организации на възраст 18-30 години, които възнамеряват да действат като фасилитатори в учебни сесии или подобни дейности, които се провеждат в сътрудничество с Европейските младежки центрове.

Краен срок: 20 юли 2018 г., 13:00 (CET)  

Повече информация може да намерите ТУК.