За проекта

Проект YOUTH RIDERS (Младежки пътници) е инициатива, съ-финансирана от ЕС чрез програма INTERREG-IPA България - Сърбия и има за цел изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на младежта и политиката за младежта, което да  допринесе за интеграция и социално-икономическо развитие в българо-сръбския граничен регион.Това ще стане чрез: консолидиране на младежките лидери и мотивираните професи

Международна конференция „мечтайте дръзко“ – предизвикателства пред развитието на младежката работа

02.09.2019 Граждански институт, съвместно с нашите партньори от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, организираме II-ра МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕЧТАЙТЕ ДРЪЗКО“ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖКАТА РАБОТА, която ще се проведе в гр. Велико Търново, на 09-10 септември 2019 г. Конференцията през 2019 се осъществява в партньорство с Областна администрация Велико Търново.

Методика за оценка на общинските младежки политики

08.08.2019 На сайта danubeyouth.net публикувахме разработената от Свободен младежки център Методика за провеждане на независим граждански мониторинг на общинска младежка политика. Методиката е продукт на проекта "Дунавски младежки дневен ред" и предстои да се приложи в 8 големи общини в Северна България. Изтеглете Методиката от ТУК

Квалификационен курс за фасилитатори на обучения на младежки организации в сътрудничество с Европейските младежки центрове

12.07.2018 Този курс на обучение ще подпомогне качеството на учебните сесии, проведени от младежки организации в сътрудничество с Младежкия отдел на Съвета на Европа, чрез развиване на компетенциите на участниците да действат като фасилитатори въз основа на стандартите за качество на междукултурните дейности за неформално обучение.
Курсът се състои от следните етапи:
- септември: фаза на електронно обучение;
- 1-6 октомври 2018 г.: присъствен семинар, Европейски младежки център Будапеща;

Страници