За проекта

Проект YOUTH RIDERS (Младежки пътници) е инициатива, съ-финансирана от ЕС чрез програма INTERREG-IPA България - Сърбия и има за цел изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на младежта и политиката за младежта, което да  допринесе за интеграция и социално-икономическо развитие в българо-сръбския граничен регион.Това ще стане чрез: консолидиране на младежките лидери и мотивираните професи

Възможност за младежта - Открита покана за четвъртата среща на върха на младите лидери на ASEF

Поздрави от Фондация Азия-Европа (ASEF) - междуправителствена организация със седалище в Сингапур и публично финансирана от над 50 държави в Азия и Европа. Нашата цел е да съберем азиатците и европейците заедно чрез различни програми, събития, грантове и обучения. Работим в 7 фокусни области, включително култура, образование, икономика, управление, медии, обществено здраве и устойчивост.
 
Пиша ви от Отдела за образование на ASEF, тъй като се надяваме да получим вашата подкрепа при популяризирането на Отворената покана за предстоящата ни младежка програма.

Международна конференция „мечтайте дръзко“ – предизвикателства пред развитието на младежката работа

02.09.2019 Граждански институт, съвместно с нашите партньори от Педагогическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, организираме II-ра МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕЧТАЙТЕ ДРЪЗКО“ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖКАТА РАБОТА, която ще се проведе в гр. Велико Търново, на 09-10 септември 2019 г. Конференцията през 2019 се осъществява в партньорство с Областна администрация Велико Търново.

Методика за оценка на общинските младежки политики

08.08.2019 На сайта danubeyouth.net публикувахме разработената от Свободен младежки център Методика за провеждане на независим граждански мониторинг на общинска младежка политика. Методиката е продукт на проекта "Дунавски младежки дневен ред" и предстои да се приложи в 8 големи общини в Северна България. Изтеглете Методиката от ТУК

Страници