Занятие по водно спасяване

20.05.2019 Учениците от клуб „Млад доброволец“, при III ОУ „Иван Вазов“, гр. Берковица, проведоха занятие на тема „Водно спасяване“, което съвместиха с уменията за безопасно управление на велосипед – една от темите от задължителните часове по безопасност на движението в V клас. Младите доброволци показаха бързина, точност и съобразителност при преодоляване на препятствията и оказване на помощ на човек, попаднал в дълбоки води.

Занятието е част от дейностите, свързани с устойчивостта на резултатите по проект „Мрежа от сигурни училища“, в който училището ни е партньор на Свободен младежки център, гр. Видин.

  • Total Visitors: 1823595