Доброволци се обучават за първа долекарска помощ

16.10.2019 Доброволците от ДПУ в ОУ „К. Фотинов“ проведоха занимание, насочено към оказване на първа долекарска помощ на пострадал при непредвидени инциденти - бедствия, аварии, катастрофи или пожари. Обучението се проведе в сградата на учебното заведение от Емилия Иванова – училищен фелдшер и от ръководителя на клуба Анна Стоименова.

Учениците бяха обучени как да подходят към пострадал човек в зависимост от ситуацията, общото му състояние, как да окажат незабавна помощ в случай на счупване или изгаряне при катастрофа на пътя. Те упражниха сърдечен масаж и реанимация на дишането върху манекен, който училището получи по проект „Мрежа от сигурни училища“ през 2017 година.

  • Total Visitors: 1817166