Документи

Документ Файлов формат
Молба от родител
Анкетна карта
Списък на участниците в клуба
Програма за занятията (разпределение)
Месечен присъствен списък
Присъствен лист (дву/тримесечен)
Отчет за извършената работа
Карта за мониторинг
Списък за заседание на КС
CV
Молба от родител (Лято в града)
Програма - Лято в града (разпределение)
Списък на участниците в отряда
Дневен отчетен лист
Присъствен списък

допълва се...