Проект "Да премахнем границите пред доброволчеството в извънредни ситуации"

Документи

Име на документа Файлов формат
УКАЗАНИЕ
Молба от родител
Процедура за подбор на доброволци
Форма за интервю
Протокол за подбор на доброволци
Списък на доброволците
Учебна програма
Присъствен списък
Отчет на обучителя
Обратна връзка