Проект "Знание без граници"

Описание на проекта

Донор Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия
Референтен номер 2007CB16IPO006-2011-2-40
Водеща организация Кокоро - Бор
Партньори Свободен младежки център
Териториален обхват Бор, Сърбия и Видин, България
Продължителност 12 месеца (4/2013 - 4/2014)
Цел на проекта Повишаване на качеството на живот на младежите от трансграничния район чрез реализирането на Стратегически документи в областта на здравната превенция на младежите от Бор и Видин, основано на Националните стратегии на Сърбия и България срещу наркоманията и ХИВ/СПИН.
Основни дейности Подготвително-организационни дейности за развитие на проекта и промоция на проекта; Идентифициране и селекция на участници - ученици от 4 гимназии в Бор и 4 гимназии във Видин, които ще вземат участие в два семинара за обучение на връстници; Организиране на петдневно съвместно обучение за 25 ученика от гимназии за обучители на връстници в превенция на наркоманията в Бор; Организиране на петдневно съвместно обучение във Видин за обучение на връстници върху предпазване на репродуктивното здраве на младежта; Обучители на връстници осъществяват 150 ателиета върху превенция на наркотици с ученици от 13 основни училища в Бор и Видин; Обучители на връстници осъществяват 80 ателиета за превенция на репродуктивно здраве на младежи с ученици от 7-8 клас на 13 основни училища в Бор и Видин; Организиране на двудневен тематичен съвместен курс за 40 учители от основни училища и гимназии за засилване, установяване на сътрудничество и обмяна на опит за превенция на рисково поведение на младежта; Организиране на "състезание на знанието" върху превенция на здравето между ученици от Бор и Видин на живо по телевизията; Организиране на 4 тематични телевизионни предавания в двете страни и две радио емисии, всяко от които ще продължи по един час и информационна емисия в местна телевизия в Бор и Видин; Създаване и отпечатване на 160 постера с 8 психо-активни субстанции, 3000 брошури за наркотици, 2000 практикума за родители и 6000 флайера (3 вида за превенция на репродуктивно здраве на младежта) в Бор и Видин, които ще се разпространят по време на дейностите на проекта; Организиране на среща за оценяване на 50 доброволеца от Бор и Видин и обмяна на добри практики за трансгранично сътрудничество между младежи и учители в Неготин; Координиране, оценка и съвместно създаване на финален резултатен анализ от проекта
Целева група Деца и млади хора
Прогнозна стойност на проекта 65218,95 евро
Публикации

Брошура "Истината за наркотиците"

Брошура "Превенция на наркоманията - практикум за родители"

Дипляна "Всичко, което искате да знаете за полово преносимите инфекции"

Дипляна "Всичко, което искате да знаете за ХИВ инфекцията/СПИН"

Дипляна "Всичко, което искате да знаете за предпазване от нежелана бременост"

Плакати по проекта