Проект "Програма за подкрепа на фамилното действие (FASP)"

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ДРЕБНИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Какво е това? Това е посредническа услуга за малки и инцидентни комунални дейности, като: цепене на дърва, внасяне на въглища, почистване на мазета и тавани, миене на стълбища, работа в градината,
изхвърляне на строителни и битови отпадъци, отпушване на канализация, транспортни услуги с животински превоз...
Как работи?

Свържете се с нас на телефон 094/621213.

Ние ще Ви намерим подходящи работници и ще съдействаме за да се срещнат с Вас.

Посредничеството се изразява единствено в осъществяване на връзката между клиент и работник, ние не участваме в договарянето на заплащането.

Посредничеството е напълно безплатно, но не и предоставяните комунални услуги.

Защо го правим?

Нашите работници са мъже и жени от ромски произход, които се затрудняват в изхранването на децата си, но същевременно са работоспособни и искат да се трудят.

Помагайки на тях да намерят каквато и да е работа, ние помагаме и на децата, каквато е мисията на Свободен младежки център – Видин.

С Ваше участие нека да направим животът им по-добър, защото всяко дете има право на щастие!

С подкрепата на