Компонент 5: Подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромската общност

Описание на проекта

Донор Глобален фонд за борба със СПИН, туберколоза и малария чрез Министерство на здравеопазването
Референтен номер РД21-138
Водеща организация Свободен младежки център
Партньори -
Териториален обхват Област Видин
Продължителност 12 месеца (01/2016 - 12/2016)
Цел на проекта Подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулоза в ромската общност
Основни дейности Извършване на картографиране при разработване на нови места за работа на терен; Консултиране и информиране за туберкулоза, разпространение на специфично адаптирани и пилотирани здравно-образователни материали; Оценка на потребностите на клиентите - дефиниране на проблем; конкретни оплаквания; рисково поведение; Мотивиране на клиентите за изследване и лечение на туберкулоза; Издирване на случаи с положителен резултата за туберкулоза, за лечение, консултиране и обратна връзка от лечението; Насочване и придружаване до здравни институции и служби и др.
Целева група Ромска общност в област Видин
Прогнозна стойност на проекта 16567,00 евро
Документи по програмата ТУК