Сдружение "Нов път"

Вид на организацията/Институцията
ЮЛНЦ, сдружение
Адрес
С. Хайредин, п.к.3357 , област Враца , ул. „ Крум Аврамов № 22
E-mail
new_road@abv.bg
Мисия/основни цели
.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
.Организацията има опит в работа с доброволци - ученици и младежи , има опит за организиране и провеждане на доброволчески кампании
Целеви групи
деца, младежи, възрастни
Географски обхват на дейността
местен, регионален
Персонал
4 сътрудници на пълен щат, 5 доброволци
Телефон
0896782469
Област