Кръгла маса в Русе

30-31.01.2020 В хотел "Бистра и Галина" - Русе се състоя кръгла маса под наслов "Общински младежки политики - констатации и възможности за развитие". В работата й взеха участие 26 представители на местни власти, младежки домове и НПО от всички участващи в проекта общини - Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Разград, Търговище и Силистра. Участниците се запознаха с направеното изследване и оценяването по индикатори, както и работеха за подобряване на местните политики в бъдеще.