Обучение на служителите на СМЦ

22-24.01.2020 В хотел Арена - Самоков се състоя обучение на персонала на Свободен младежки център в граждански мониторинг и застъпничество за развитие на младежките политики. Обучаемите имаха възможност да се запознаят с опита, натрупан по проекта и да овладеят начините за генериране на индикатори, разработване на инструментариум и провеждане на мониторинга, както и с някои техники за застъпничество, конкретно при млади хора. Бяха представени накратко и резултатите от оценката на индикаторите в осемте целеви общини.