Община Търговище – Общински съвет по наркотични в-ва

Вид на организацията/Институцията
Младежка група
Адрес
Гр. Търговище, Община Търговище, 2-ро тяло, ет. 4, ст. 3
E-mail
pic.targovishte@gmail.com
Мисия/основни цели
Превенция на рисково поведение на деца и младежи.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Наркотични вещества, тютюнопушене, алкохол, сексуално и репродуктивно здраве, агресия.
Целеви групи
Деца и младежи
Географски обхват на дейността
Община Търговище
Персонал
6 души
Телефон
0885 68 17 04/ 0601 68
Област