Английски клуб

Вид на организацията/Институцията
Фондация
Адрес
Търговище, ул. " Христо Ботев" 1 вх. Б ап.
Мисия/основни цели
Приобщаване към процесите на евроинтеграцията и осъществяване на всестранни контакти с аналогични клубове в Европо чрез усъвършенстване нивото на владеене на английски език като основно средсво на комуникация; обединява всички хора от община Търговище със средно ниво на владеене на английски език, които желаят да комуникират помежду си на споменатия език; осигуряване на достъп до интернет на членовете на клуба в търсене на възможности за комуникации.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
образование, младежки дейности
Целеви групи
млади хора и други
Географски обхват на дейността
Търговище
Персонал
.
Област