Студентски съвет при Русенски Университет “Ангел Кънчев” Филиал Силистра

Вид на организацията/Институцията
Структура, създадена по закона за висшето образование
Адрес
ул. „Албена“ 1, 7500 Силистра Център, Силистра
Мисия/основни цели
Основната цел на съществуване на тази организация е да бъде в помощ на студентите и докторантите.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
.
Целеви групи
студенти
Географски обхват на дейността
Силистра
Персонал
.
Телефон
(086) 821 680
Област