СНЦ "Протекшън Силистра"

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
гр. Силистра, бул. Македония 135
E-mail
protection_ss@abv.bg
Мисия/основни цели
Работи в областта на младежките дейности, съвместно с общинската администрация работи по проблемите на зависимостите - алкохол, тютюнопушене и наркотични вещества, организира и провежда спортни турнири по пейнтбол и др. Предлагане на алтернативи за здравословен начин на живот на младите хора чрсз масови прояви и инициативи.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата; Физическо възпитание и спорт
Целеви групи
младежи и деца
Географски обхват на дейността
Силистра
Персонал
Управителен съвет
Телефон
0878 822 953
Област