СНЦ „Дуросторум-Дръстър-Силистра“

Вид на организацията/Институцията
Сдружение с нестопанска цел в обществена полза
Адрес
гр. Силистра
E-mail
durostorum_ss@abv.bg
Мисия/основни цели
В идеите ни се сливат всички линии на човешкото съществуване, обхванали в себе си най-ценното от миналото и настоящето на човешката история, обединили в мисъл Съзидание и Творчество. Черпейки от огромния заряд на действителността, сме устремени към бъдещето чрез духовно усъвършенстване и еволюционно движение напред.
Целта ни е да обединяваме усилия във всяко трудно, но заслужаващо си начинание и заедно да изпитваме удовлетворение и гордост от постигнатото, да се стараем към повече, защото можем и го доказваме всеки ден.

Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Пре(създаване) на публични пространства, младежки дейности
Целеви групи
Младежи, широка общественост
Географски обхват на дейността
Силистренска област
Персонал
3 членове на УС, 11 доброволци
Телефон
0883911418
Област