Български Червен кръст - Силистра

Вид на организацията/Институцията
НПО
Адрес
Гр. Силистра, бул.Македония 131
E-mail
silistra@redcross.bg
Мисия/основни цели
Българският Червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното червенокръстко движение и се ръководи от неговите основни принципи: неутралност, хуманност, безпристрастност, независимост, доброволност, единство и универсалност. Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Посредством програми за обучение и дейности в полза на обществото допринася за облекчаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закриля здравето и живота и осигурява уважение към човешката личност.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Социално-помощна дейност, Здравна просвета, Готовност за бедствия, Водно спасяване, курсове по Първа помощ, Фондонабиране, Младежки дейности

Целеви групи
Уязвими лица, лица в риск
Географски обхват на дейността
Област Силистра
Персонал
щатни служители и доброволци
Телефон
086823080
Област