Ученически съвет към МГ „Баба Тонка“

Вид на организацията/Институцията
Формална група от представители на класовете
Адрес
ул. „Иван Вазов“ 18, 7000 Русе Център, Русе
Мисия/основни цели
Обединяване на класовете чрез провеждане на събрания и отбелязване на празници с прякото участие на учениците.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Отбелязване на празници, предаване на съобщения от отговорници към класове.
Целеви групи
Ученици, учители, персонал
Географски обхват на дейността
МГ „Баба Тонка“ , град Русе
Персонал
Отговорници на класовете (28), отговорник по спортните дейности, отговорник по масовата дейност, заместник председател.

Област