Народно читалище „Захари Стоянов – 1937” - Русе

Вид на организацията/Институцията
Сдружение с нестопанска цел
Адрес
Русе, бул. „Липник” 58
E-mail
Biblioteka5566@abv.bg
Мисия/основни цели
Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място; запазване на обичаите и традициите на българския народ; организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, концерти и младежки дейности.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
култура
Целеви групи
всички възрасти
Географски обхват на дейността
Русе
Персонал
.
Телефон
082/842390
Област