Сдружение „Мулти Акт“

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Гр.Русе, ул.Тодор Икономов №7
E-mail
multiact_org@abv.bg
Мисия/основни цели
Сдружение Мулти Акт, е организация, обединяваща хора с различни интереси и компетенции, подчинени на общата цел да работят за изграждане на отговорно, информирано и активно гражданско общество.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Нашата сфера на дейност обхваща реализиране на местни, национални и международни инициативи в области като култура и образование, здраве и спорт, наука и технологии, околна среда и енергия, правосъдие, свобода и сигурност, граждански права, трудова заетост и социални въпроси, младежки дейности и политики. Наред с това нашето Сдружение се стреми да реализира дейности в услуга на общественото благополучие и развитие.
Целеви групи
Деца, млади хора, уязвими групи, хора в риск от изключване и т.н.
Географски обхват на дейността
Гр.Русе и региона
Персонал
7 души
Телефон
0897980398
Област