Сдружение „Импулс“

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Ул. „Цар Шишман“ 19, Русе
E-mail
impulsprojects@gmail.com
Мисия/основни цели
Сдружение "Импулс" е създадено през 2005 година и работи с деца и младежи. В момента в дейностите на сдружението участват над 100 младежи от Русе и региона.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Сдружението развива основно дейности в сферата на неформалното образование, изкуството, културата
Целеви групи
Младежи на възраст 14-30

Географски обхват на дейността
Русе и региона
Персонал
.
Телефон
+359894406420
Област