СНЦ „Еквилибриум”

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Русе, ул. Липник 14
E-mail
office@eq-bg.org
Website
www.eq-bg.org
Мисия/основни цели
Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Еквилибриум” е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и основната му мисия е: Развиване и утвърждаване на единно физическо и духовно личностно развитие и откривателски дух, основано на динамично преживяване на естествения свят, като важен компонент от образованието на децата и ключов аспект от самосъзнанието на възрастния; Социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето. Сдружението се стреми да приобщава към ценностите, целите и дейностите си деца, млади хора и родители от общности и групи в неравностойно социално и маргинализирано положение.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
социална
Целеви групи
Деца и семейства в риск
Географски обхват на дейността
Предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, активно участие в реформата на грижата за деца в България.
Персонал
.
Телефон
+359882657063
Област