Български младежки Червен кръст

Вид на организацията/Институцията
НПО
Адрес
Гр.Русе, ул.Плиска 2
E-mail
youth.russe@redcross.bg
Website
https://youth.redcross.bg/bg
Мисия/основни цели
БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие чрез програми за обучения, дейности и услуги.
Целта ни е да достигнем до колкото се може повече хора за да бъдат те информирани по различните теми и подготвени за това как да реагират и какво могат да направят за превенция.

Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Първа помощ и Психосоциална подкрепа, Здравна просвета, Социално-помощна дейност, Организационна дейност, Международна дейност, Разпространение на принципите, Обучения
Целеви групи
Деца от ранна детска възраст, ученици, студенти, обществеността

Географски обхват на дейността
Област Русе
Персонал
1 специалист Младежка дейност
Телефон
082/845424
Област