СНЦ „Феникс – Разград”

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Гр. Разград, ж.к "Орел", бл.28, вх.В, ап.3, ет.1
E-mail
ognyanstanchev@yahoo.com
Website
http://www.fenix-razgrad.com
Мисия/основни цели
Съдействие и подпомагане на общностното развитие на различните социални и етнически групи за пълноценното им приобщаване в обществения живот.
- Да работи за равнопоставеността и активното участие на различните социални и етнически общности, в различните сфери на обществения живот;
- Подпомагане и поощряване спазването и упражняването правата на човека;
- Да подкрепя граждански инициативи за подобряване на социално-икономическата политика, съпътствана с толерантност, разбирателство и равнопоставеност.
- Да подпомага и закриля жените и децата при решаването на социални, здравни, юридически, образователни и други проблеми;
- Съдействие за изграждане на едно свободно и демократично младежко гражданско общество, в което младежта да намери своята гражданска и професионална реализация;
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Законодателство, застъпничество, публични политики
Младежки въпроси, политики и изследвания
Социални услуги
Целеви групи
Разград и областта
Географски обхват на дейността
Разград и областта
Персонал
.
Телефон
0876852004
Област