СКБ “Вълци-Разград”

Вид на организацията/Институцията
Спортен клуб по баскетбол - сдружение с нестопанска цел
Адрес
Гр. Разград, ул. Хан Кубрат, 1
E-mail
wolvesrazgrad@gmail.com
Мисия/основни цели
Да възроди баскетболната традиция в Разград, като привлечем максимално много деца между 1 и 7 клас да тренират в школите. По този начин целим да работим както за физическо развитие на децата (да борим затлъстяване, залежаване и т.н.), така и да ги развиваме в интелектуален план, като развиваме техните меки умения (т.нар.soft skills).
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Спорт образование
Целеви групи
Деца на възраст между 6 и 15 години и техните родители
Географски обхват на дейността
Разград и областта
Персонал
Старши треньор и 4-а инструктори
Телефон
0894536623
Област