Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев” - Разград

Вид на организацията/Институцията
Културна институция
Адрес
Разград 7200, ул. „Бели Лом” – 28
E-mail
pr_biblioteka_rz@abv.bg
Мисия/основни цели
Демократична публична институция, работеща с всички граждани, независимо от възраст, пол, занятие и религиозно изповедание, социален статут
Работим предимно с млади хора – от детски градини, училища и неформални групи, сдружения и НПО-та.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Културно – просветна, информационна, интерактивна
Целеви групи
Възпитаници на ДГ
Ученици от основни и средни училища
Младежи завършили средно образование
Студенти
Географски обхват на дейността
Област Разград
Персонал
Щатен, доброволци
Телефон
0878 64 39 54
Област