Ученически съвет на МГ “Гео Милев”

Вид на организацията/Институцията
учебно заведение
Адрес
ж.к. Сторгозия, Плевен
E-mail
mg_plewen@abv.bg
Website
http://www.pleven-mg.com/index.php
Мисия/основни цели
Подобряване на ученическия живот, развитие на извънкласни и доброволчески дейности (обществени, екологични и др.), ученическо самоуправление и др.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
младежко самоуправление, доброволчески инициативи
Целеви групи
ученици

Географски обхват на дейността
град Плевен, община Плевен
Персонал
доброволци
Телефон
064 680 802
Област