Сдружение „Приятели в приключенията”

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Гр. Плевен, ул. „Генерал Колев” №2, вх. А, ет. 4, ап. 7
E-mail
info@friendsadventures.org
Website
www.friendsadventures.org
Мисия/основни цели
Достъп на всяко дете без оглед на неговия социален статус до алтернативни възможности за упражняване на двигателна активност, което да доведе до изграждане на физически активни млади хора, носещи промяната.

Ние сме екип от планински водачи, инструктори на детски приключенски лагери и хора, носещи приключенията в себе си, живеещи с тях и искащи да ги направят достъпни за децата. Организираме и провеждаме лагери и преходи сред природата. Работим интензивно в неформална атмосфера, уповавайки се на метода учене чрез преживяване, имайки за цел да развиваме личностните качества на децата и индивидите, които да ги възпитават в уважение и толерантност. Вярваме и знаем, че всяко живо същество, притежава качества, които трябва да открие и оцени, а това най-често става като си заобиколен от приятели. По време на нашите преходи, човек получава възможност да открие колко много може да постигне, да изследва собствените си граници и да ги надмине, а заедно с останалите, да не се отказва пред трудностите и да ги преодоляват заедно. Нашите приключения имат образователна и приключенска цел, но новите знания в тях се натрупват чрез личното преживяване на всеки един участник.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Спорт, туризъм, неформално образование
Целеви групи
Ученици в прогимназиален и гимназиален етап на обучение
Географски обхват на дейността
Плевен и региона
Персонал
.
Телефон
0898 44 34 74
Област