Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА”

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Гр. Плевен, п.к. 5800, пл. „Възраждане”, №1, офис 311
E-mail
fond.pleven@gmail.com
Мисия/основни цели
Развитие на общности, повишаване на гражданското участие, участие в разработването и реализирането на местни политики.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Гражданско общество, младежки дейности, образование, култура, социални дейности..
Целеви групи
Рискови социални групи, общностите на малките населени места, младежи, НПО-сектор
Географски обхват на дейността
Област Плевен
Персонал
3-ма щатни служители;
46 доброволци
Телефон
064 83 65 58
Област