„ОбзорАрт”

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
гр. Плевен
E-mail
obzorart@mail.bg
Website
http://obzorart.com/
Мисия/основни цели
– Развитие и утвръждаване на духовните и културни ценности на гражданското общество
– Подпомагане на професионални творци в областта на изпълнителското изкуство, приложните изкуства и занаяти, литература и аудио-визуалните изкуства, при реализиране на новаторски идеи
– Подпомагане на млади начинаещи творци и любителски творчески състави за успешната им професионална реализация – Популяризиране на приложното изкуство и занаятите и възраждане на традициите им в България
– Създаване на условия за обмен на нови идеи и на партньорски „мрежи“ между професионални творци и творчески екипи – Подпомагане на социално-изолирани групи и общности със средствата на изкуството и с други средства
– Приобщаване на младите хора към непреходните ценности на изкуството и културата
– Подкрепа на затруднени и нуждаещи се деца, млади и възрастни хора, чрез предоставяне на социални услуги
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
– Култура и изкуство
– Образование
– Социални услуги
– Младежки политики
– Гражданско общeство
Целеви групи: -Младежи
-Младежи в неравностойно положение, с по- малко възможности
Целеви групи
-Местна дейност, на територията на гр. Плевен

Географски обхват на дейността
-Национален и международен обхват
Персонал
М. Велкова- председател
-К. Иванова- психолог, психотерапевт
-Ил. Минев- младежки лидер/ доброволец/ работник
-Т. Георгиева- младежки лидер/ доброволец/ работник

Телефон
0893492032
Област