Младежки Общински Парламент - Плевен

Вид на организацията/Институцията
Неформална младежка организация
Адрес
гр. Плевен, пл. "Възраждане" №2
E-mail
mop_pleven@abv.bg
Мисия/основни цели
Да ангажираме нашите връстници с дейности, подпомагащи обществото и тяхното личностно развитие, и да направим града ни по-привлекателно място за младите хора
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Концерти, конкурси, благотворителност, доброволчество и др.
Целеви групи
14-25 годишни
Географски обхват на дейността
гр. Плевен
Персонал
Ученици от различни училища в гр. Плевен
Телефон
0884506869
Област