М.О.Г.А. – Младежка Организация за Гражданска Активност “

Вид на организацията/Институцията
НПО
Адрес
5800 гр. Плевен, пл. „Възраждане” 1, офис 314
E-mail
yotkovco@gmail.com
Мисия/основни цели
Сдружение „Младежи за отговорна гражданска активност“ /МОГА/ е доброволна, независима организация с нестопанска цел и осъществява дейности в обществена полза.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
– Да включва в дневния ред на обществото младите хора и техните инициативи;
– Да работи за изграждането на информирана и образована младеж, мотивирана да бъде значим фактор в гражданското общество и активна част от процесите на вземане на решения в страната;
– Да представлява и защитава интересите на младите хора в страната;
– Да бъде инициатор и участник в структурния диалог за младежта с всяка представителна власт;
– Да подпомага осъществяването на междусекторна младежка политика;
– Да участва в разработването на стратегии, анализи и програми за развитие на младежките политики;
– Да насърчава предоставянето на улуги за интеграция на уязвими младежки групи в обществото;
– Да осъществява превенция срещу социална иолация;
– Да подпомага развитието на качествено и приложимо в практиката образование;
– Да подпомага взаимодействието межу младите хора в България и страните в Европейския съюз и света;
Целеви групи
Всички възрасти
Географски обхват на дейността
цял свят
Персонал
.
Телефон
+359/879590501
Област