Студентски съвет при Медицински университет - Плевен

Вид на организацията/Институцията
Организация, регламентирана от Закона за висшето образование
Адрес
Ул. „Свети Климент Охридски“ 1 Плевен
E-mail
tyougalways@gmail.com
Website
http://www.mu-pleven.bg/index.php/bg
Мисия/основни цели
Да защитава интересите на студенти и докторанти във висшето учебно заведение.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Културни, социални, международни

Целеви групи
Студенти и докторанти
Географски обхват на дейността
Плевен
Персонал
.
Телефон
0885995280
Област