СНЦ Дружество „Знание“

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Град Плевен, ул. „Беласица“ № 27, ет. 2
E-mail
znanie.pl@gmail.com
Мисия/основни цели
Мисия:
Да утвърждава демократичните ценности чрез непрекъснато образование и обучение на населението
Основни цели:
• Да насърчава обществените потребности за учене през целия живот и да създава култура за непрекъснато образование у населението чрез висококачествени образователни и обучителни услуги за различни целеви групи – младежи и възрастни, учители и консултанти, безработни, хора с физически увреждания, малцинствени групи и други.
• Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация на хора от различни възрасти и социални групи
Да подпомага развитието на региона като осигурява квалифицирана консултантска помощ на малкия и среден бизнес.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
За реализиране на мисията и целите си Сдружението осъществява своя предмет на дейност в следните направления:
• Образователно-квалификационна дейност
• Информационно-консултантска дейност
• Социални дейности
Благотворителна дейност

Целеви групи
Младежи
Възрастни
Учители
Безработни
хора с физически увреждания
малцинствени групи и други.

Географски обхват на дейността
Област Плевен
Персонал
Щат – не
Доброволци – 10
Телефон
0988 99 25 03
Област