Център за работа с доброволци към Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев”

Вид на организацията/Институцията
Неформална група
Адрес
Ловеч, ул. „Търговска” 47
E-mail
libvolunteers@abv.bg
Website
www.liblovech.org
Мисия/основни цели
Има самостоятелна програма за действие, форми на привличане и обучение на нови доброволци. Центърът се включва в различни местни и национални инициативи. Ние предлагаме: - организиране и създаване възможност за всестранно и непрекъснато повишаване нивото на знания; - работа в нови и необичайни направления; - придобиване на навици за делово общуване; - полезни контакти; - нови приятели към Център за работа с доброволци към Регионална библиотека - Ловеч има създадени клуб "Дебати" и клуб по фотография.
Целите на Центъра за работа с доброволци са насочени към:- популяризиране на доброволчеството;
- подпомагане на младите хора чрез създаване на предпоставки за бъдеща личностна, социална и професионална реализация;
- огласяване на проблеми от обществено значение и търсене на тяхното разрешаване;
- обучение на доброволци;
- работа с НПО, общини и др., които работят и имат желание да работят с доброволци;
- работа с доброволчески центрове в страната
- работа с деца със специални образователни потребности;
- подкрепа на доброволчески инициативи.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Дейности и фокус групи:
- инициативи, насочени към книгата и четенето;
- различни форми на обучение
- екоакции;
- театрални постановки ;
- провеждане на дебати и форуми;
- срещи с популярни личности
- работа с деца със специални образователни потребности и деца със увреждания;
- работа с възрастни хора ;
- работа с училища;
Целеви групи
Деца и младежи.
Географски обхват на дейността
Ловешка област
Персонал
10
Телефон
0876155620
Област