Сдружение „Мисия. Иновации.Гражданство-МИГ”

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
гр. Ловеч Ул. „Княз Ал. I Батенберг”№3, ап.20
E-mail
miglovech@gmail.com
Мисия/основни цели
Обединяване усилията на гражданите, местните власти, организации, институции и бизнеса за устойчиво развитие и утвърждаване на европейските практики и подходи, подобряване условията, качеството на живот и стимулиране участието на гражданите и в частност младите хора, децата и лицата в рискови групи в, процесите на вземане на решение. Благодарение на екипа си от експерти изработваме политики за децата и семействата им и се стремим да подпомогнем изграждането на работеща и отговорна гражданска мрежа. Като млада организация, която работи не само за, но и с деца и младежи, ние полагаме усилия те да бъдат включени пълноценно в нашата работа във всички възможни дейности, така че резултатите да са обвързани с техния най-добър интерес.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Работа с млади хора, деца и лица в рискови групи;

Целеви групи
деца и младежи
Географски обхват на дейността
Ловешка област
Персонал
.
Телефон
0876155620
Област