Сдружение „Зона Ловеч“

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Ловеч, Здравец, бл.208В,3
E-mail
zonalovech@abv.bg
Мисия/основни цели
Обединение на НПО-та за демократично развито гражданско общество.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Местни инициативни групи
Социални услуги;
Физическо възпитание и спорт
Целеви групи
.
Географски обхват на дейността
Община Ловеч
Персонал
.
Телефон
0888247790
Област