Сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Гр. Ловеч ул. Стефан Караджа 16
E-mail
sgi_lovech@abv.bg
Website
www.sgilovech.com
Мисия/основни цели
Да мотивира отделните личности да намерят ресурс у себе си и подобрят живота си и този на хората около тях - тук в България, като се информират, развиват, работят и вземат участие при обсъждане и вземане на решения по въпроси, които засягат живота им.
Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Доставчик на социални услуги; Младежка организация; Социално предприемачество;
Целеви групи
Деца, младежи, лица, включително в риск и с увреждания

Географски обхват на дейността
Ловеч
Персонал
12 щатен, 10 доброволци

Телефон
068602928
Област