„Социален диалог 2001“

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
Габрово, ул. Радецка 18 ет 3
E-mail
Soc_dialog@abv.bg
Website
https://www.facebook.com/kompas.klub
Мисия/основни цели
Подпомагане на млади хора и маргинализирани групи чрез образование, социални инициативи и др.

Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Образование, социални дейности
Целеви групи
Млади хора, доброволчество, роми

Географски обхват на дейността
Централен северен район
Персонал
Щатен – 6, доброволци 13

Телефон
0896640694
Област