Сдружение „Младежка толерантност“

Вид на организацията/Институцията
Сдружение
Адрес
5100 Г.Оряховица, Н.Петров 39
E-mail
tolerance@mail.bg
Website
: https://youthtolerance.org/
Мисия/основни цели
Активиране и лидерско израстване на младите хора чрез обучения ,доброволчество, дейности за нови умения и изкуство Нашата най-голяма амбиция е- не да правим младите хора артисти, певци и художници. Нашата амбиция е да ги научим да бъдат добри, да са толерантни към различията на другите и да се научат да поемат своите отговорности, качество особено необходима в предвид предстоящото обединение на Европа.

Области на дейност и/или видове предоставяни услуги
Изкуство и култура, образование
Целеви групи
Младите хора в Горна Оряховица

Географски обхват на дейността
Великотърновски регион
Персонал
Доброволци
Телефон
0887729061